Suomen bordercillieiden ja australian kelpieiden rotujärjestö

Työn

alla

Suomen kennelliiton kotisivut. Paljon hyödyllistä tietoa koirista.